Gratis Kod Bootcamp

Lär dig från Marcus Pousette som har 10 års erfarenhet av programmering

I kursen kommer du att skapa dina egna hemsidor med HTML och CSS. Du kan lära dig det mesta på 10 timmar men många väntar flera år för att ta första steget.
Gratis Kod Bootcamp

Kursinnehåll

  1. 😎🔥 Vad du kommer uppleva i Techover Self Made 🔥😎

  1. Varför det är värdefullt att förstå Text-Editors och Terminalen innan du börjar...

  2. Installera din code editor - Där all magi kommer ske! 🦄

  3. 💻 Lär dig använda terminalen

  4. 💻🍏 [Mac] Lär dig använda terminalen

  5. 💻 Hoppa mellan mappar - Change directory

  6. 💻 Se filer med List kommandot

  7. 💻 Skapa nya mappar - Make directory

  8. 💻 Öppna program från terminalen

  9. 💻🍏[Mac] Öppna program från terminalen - Om du får problem

  1. Hur hemsidor kodas med HTML

  2. Skapa ditt första kodprojekt (med terminalen)

  3. Koda din första hemsida 😃

  1. Vad är HTML?

  2. Syntax - Hur skriver man HTML

  3. Vad är boilerplate

  4. Hierarki i HTML

  5. Indentering

  6. Kommentera ut kod

  7. Vanligaste HTML taggarna

  8. Paragraf taggen

  9. Anchor tag

  10. Bilder i HTML

  11. Span taggen

  12. HTML knappar

  13. HTML attribut

  14. Listor

  15. HTML dokumentation

  16. HTML Quiz

  17. Sammanfattning

  1. Vad vi ska lära oss

  2. Semantiska HTML element

  3. ⭐️ Bonus för Windows ⭐️

  4. Nav och Header taggarna

  5. Main taggen

  6. HTML formulär

  7. Ta emot info från användaren - Input fält

  8. En kort berättelse om UX

  9. Skapa en Login sida

  10. Skapa en Login sida - Del 2

  11. Skicka formuläret 📧

  12. Bygg din första portfolio 🦾 💻

  13. Skapa projektet 🦾 💻

  14. Bygg navbaren 🦾 💻

  15. Skapa din header 🦾 💻

  16. Använd section taggen för Work segmentet 🦾 💻

  17. Article taggen - Knyt ihop påsen 🦾 💻

  18. HTML Quiz

  1. DevTools - Inspektera webben 🧐

  2. Inspektera element 🔍

  3. Editera css på hemsidor - LIVE! 🤯

  4. Få desktop skärmar att bete sig som mobiler!

  5. Bra inställningar att ha 🙏🏼

  6. Dev tools Quiz

Om kursen

 • 129 lektioner
 • 13 timmar videoinnehåll